Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
สถิติการขาด/หนีเรียน
แสดงสถิติการขาด/หนีเรียน ของนักเรียนเป็นภาพรวมเขตพื้นที่ (ไม่รวมวันปัจจุบัน)
ระหว่าวันที่ (รูปแบบ เดือน/วัน/ปี)
  ถึง  
สถิติ-การขาดเรียนและหนีเรียน
การขาดเรียนและหนีเรียน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 2565 - 25 พ.ค. 2565
825
คน/วัน ...
สรุปการประมวลผล
 • ค่าเฉลี่ยจำนวนนักเรียนรขาดเรียน / หนีเรียน
  (คน/วัน)
  825
มากที่สุด
1,162
วันที่ 3 พ.ค. 2565
น้อยที่สุด
0
วันที่ 13 พ.ค. 2565