Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
สถิติการมาโรงเรียน
แสดงสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียนเป็นภาพรวมเขตพื้นที่ (ไม่รวมวันปัจจุบัน)
ระหว่าวันที่ (รูปแบบ เดือน/วัน/ปี)
  ถึง  
สถิติ-การมาโรงเรียน
การมาโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 2565 - 25 พ.ค. 2565
26 %
สรุปการประมวลผล
 • ค่าเฉลี่ยจำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียน
  (คน/วัน)
  4,797
  26 %
  100%
มากที่สุด
6,984
วันที่ 26 เม.ย. 2565
น้อยที่สุด
55
วันที่ 29 เม.ย. 2565